-

Barents Center, Haparanda

ETT GRÄNSLÖST PROJEKT

Med sitt läge längst in i Bottenviken, på gränsen mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Tornio en gränsöverskridande tvillingstad. HaparandaTornio är idag en av Sveriges främsta gränshandelsplatser. IKEA etablerade sig här 2006, vilket i hög grad har medverkat till den goda handelsutvecklingen. Området har över 14 miljoner gränspasseringar per år. Upptagningsområdet är geografisk utbrett, då det saknas andra handelsplatser i närheten. En resa på 30 mil för att handla eller besöka ett event är inte ovanligt. Kundunderlaget finns både på finska och svenska sidan och Barents Center har hög förväntad försäljningssiffra. Det primära och sekundära upptagningsområdet beräknas ha ett underlag på ca 130 000 invånare. Till HaparandaTornio reser även en hel del ryska och norska turister.

Barents Center kommer att erbjuda nya möjligheter för detaljhandelns utveckling och därmed stärka HaparandaTornios position på den regionala marknaden.”

Konceptet består av en centrumanläggning med handel, kontor, multiarena, gymnasieskola, restauranger, biograf, konferens, hotell, samt en parkeringsanläggning både ovan- och under mark. Olika aktiviteter samsas och överlappar varandra över dygnet där innehållet är unikt i sitt sammanhang. Utformningen är gjord för att skapa synergier och samutnyttjande av olika ytor i byggnaden. Centrumanläggningens bruttoyta är ca 120 000 m2. Parkeringsanläggningen dimensioneras för ca 1100 bilar fördelade på ett parkeringshus i norr med markparkering och 3 p-däck samt ett parkeringsgarage under mark. Handel i två plan hyser ca 70 butiker, serveringar och service om totalt ca 30 000 m2. Detta fördelas på två huskroppar, norr respektive söder om ett publikt gångstråk. Ett tredje plan innehåller biograf, gymnasieskola för ca 250 elever, samt kontorslokaler. En egen huskropp blir en multiarena för allsvensk ishockey och evenemang för upptill 4 500 personer. Intill planeras dessutom ett 20 våningar högt hotell på gränsen mellan Sverige och Finland med byggnadsvolym i båda länderna.

Våra projekt