-

BETA

Provisorisk kundgång i Passagen/Beta

I hörnet Mäster Samuelsgatan/ Regeringsgatan pågår för närvarande ett utvecklingsarbete för långsiktig förnyelse av fastigheten som ägs av Pembroke Real Estate.

W+E fick i slutet av 2015 uppdraget att utforma en tillfällig galleriagång som skall vara gestaltad för ett koncept med korttidskontrakt och tillfälliga butiksetableringar medan planeringen för det långsiktiga projektet pågår. Den omarbetade galleriagången invigdes i april 2016.

Den tidigare, exklusiva nittiotalsmiljön i Passagen har ersatts av en mera samtida miljö som skall uttrycka ett provisorium, men ändå med hög kvalitet. Boaseringarna har klätts in och målats vita, ett buteljgrönt tak i entréhallen är försett med en effektbelysning av ljusstavar för att stärka synligheten utifrån och samtidigt matcha hörnan i Mood på andra sidan gatan. I samband med ombyggnaden har Passagen också bytt namn till Beta för att betona att miljön och innehållet i galleriagången utgör en övergångsfas och ett slags experimentverksamhet både för hyresgästerna och för fastighetsägaren .

Galleriagången är breddad och försedd med ljusa plywoodpartier, entrédörrarna till butikerna består av stora skivor som också fungerar som skyltar. Dörrskivor och dörrnischer är målade i olika kulörer, en bolonmatta i grå toner är mönsterlagd i galleriagången.

Materialen och butikerna i samverkan ger en egen och tydlig karaktär för besökaren. Upplevelsen av miljön i gången kommer att präglas av de hyresgäster som för tillfället finns där, på så vis kommer den också att variera över tid.

Våra projekt