-

FARSTA CENTRUM

LITE MER PERSONLIGT

Farsta Centrum byggdes 1960 och har under tiden genomgått en rad olika ombyggnader varav den förra ägde rum i mitten av 1990-talet. Farsta Torg är en kulturhistoriskt intressant miljö och en populär handelsplats. Målet vid sidan av en modernisering har varit att utveckla kundflödet samt tillskapa nya ytor för handel. Delar av centrum förnyades i två etapper som omfattade om- och tillbyggnad av två kvarter vid Farsta Torg.

Den första etappen invigdes i oktober 2009, den andra ett år senare. Totalt omfattade projektet ett fyrtiotal butiker,projektering motsvarande drygt 23 000kvm varav 3000 kvm utgör tillbyggnad. Ett första projekt, ett parkeringsdäck i två plan för 400 bilar, invigdes i juni 2009. W+E:s uppdrag har omfattat hela processen från inledande konceptskisser till och med bygghandlingar. Hyresgästprojekteringen med ett nära samarbete med beställare och hyresgäster hanterades också av w+e. Gestaltningen såväl in- och utvändigt är inspirerad av det femtiotal som Farsta skapades i, sett ur ett 2000-talsperspektiv.

Våra projekt