-

FOLKOPERAN

FOLKOPERAN

Wester+Elsner arkitekter fick 2009, efter en parallell skiss, uppdraget att utveckla och renovera Folkoperans lokaler i den gamla biografen Garbio från 1927. Lokalerna var mycket nedgångna, de publika toaletterna för få och trasiga. Tillägg och kulörer från 80-talet utstrålade inte det Folkoperan vill. Dåliga flöden för publikströmmar och kallt klimat vintertid var andra utmaningar.

Ett första steg i en längre plan, blev att 2012 renovera och förändra Folkoperans publika delar (utom själva salongen). W+e valde att jobba med en dramatisk färgsättning genomgående i rött, vitt och svart. Ytorna omdisponerades med fler och flyttade toaletter, öppnare biljett- och barförsäljning, flexibla ytor för olika typer av arrangemang och mycket annat.
Hösten 2012 öppnade åter Folkoperan med Maskeradbalen av Verdi.
Wester + Elsner kommer som stolta sponsorer fortsätta att stödja och utveckla Folkoperan.

Våra projekt