-

GALLERIA: IN, Sundsvall

IN: SUNDSVALL

Cityhandeln i Sundsvall behövde stärkas och förnyas. Vi fick i uppdrag att binda ihop tre klassiska stenstadskvarter med sinsemellan olika förutsättningar till en slagkraftig enhet med ett gemensamt namn och ett sammanhängande flöde. Det var brandskadade kvarteret Lyckan, kvarteret Glädjen med ett Åhlénsvaruhus från 60-talet och Hälsan, ett K-märkt stenstadskvarter. De olika karaktärerna skulle bevaras, men gemensamma designelement adderas.

Våra projekt