-

GALLERIAN

EN SJÄLVKLAR DEL AV STOCKHOLM CITY

Gallerian på Hamngatan öppnades i oktober 1976. Genom åren hade butiksutbudet anpassats efter tiden samtidigt som miljön bara marginellt hade förändrats. Omdaningsprojektet som färdigställdes 2004 omfattade en total ombyggnad av Gallerian i Stockholm City med utökade butiksytor, från 19 500 kvm till 26 000 kvm, fler serveringar och en tidsenlig design.

Kundgatan fick en 250 meter lång lanternin som släpper in dagsljus, nya butiksfasader som ger varumärkena möjlighet att profilera sig, nytt golv och ny avancerad belysning. Full kommers pågick under ombyggnadsarbetet. Omdaningen omfattade även uppgradering av befintliga butiker och tillskott av nya dragande varumärken. Resultatet blev ökade kundflöden och större omsättning.

Våra projekt