-

Gallerian, Stockholm

En integrerad mötesplats

När AMF nu omvandlar hela Kvarteret Trollhättan med ”Urban Escape” som övergripande tanke kommer Gallerian att utvecklas i symbios med övriga verksamheter – nya hotell, kontor, takparker och torg. Gallerian kommer att bli ännu bättre inte­grerad med sin omgivning, med flera nya vägar genom kvarteret och nya aktiva öppna fasader. Stadsmässiga kvaliteter tillförs och Gallerian stärker sin roll som attraktiv mötesplats och bidrar till en positiv utveckling av city.

W+E har medverkat i arbetet med att ta fram vision och koncept för den framtida handels- och mötesplatsen samt utvecklat och projekterat de nya butikerna i Fastigheten T33.

Fasaderna på de nya butikerna som nu är på plats är utformade med omtanke kring detaljer och med material som klarar ett nära möte. I gestaltningen har vi eftersträvat en positiv brokighet med målsättningen att skapa en inspirerande och varierad miljö och att ge varje butik en unik inramning.

Våra projekt