-

Globen stadsutveckling

Hjärtat i Söderstaden

Utvecklingen av Globen Shopping med omnejd, i hjärtat av den blivande Söderstaden, är ett gemensamt utvecklingsprojekt för Citycon och Klövern. I vårt uppdrag ingår att utveckla Globen Shopping till en integrerad mötesplats samt att hitta strategier för utvecklingen av gatuplansverksamhet och stadsliv i hela området. Genom att ta fram en hållbar och livskraftig plan där existerande och nya strukturer förenas till en stark helhet kan vi bidra till att förverkliga Stockholms stads vision för Söderstaden  “att skapa ett levande, urbant och innehållsrikt stadslandskap”.

Våra projekt