-

Stockholms Central – Stationslounge

Ny servicetjänst

Stationsloungen på Göteborgs centralstation var en pilot, med målsättningen att framöver öppna flera enheter. Vårt uppdrag var att
utveckla ett inredningskoncept för en stationslounge med Jernhusen som tydlig avsändare.

Vi arbetade med Jernhusens tydliga dualitet, det traditionella kontra det moderna, och tog utgångspunkt i varumärkesplattformens naturtema översatt till färger i skiftande nyanser. Med fin utsikt över spåren en trappa upp, men på en relativt liten yta, fick vi efter idogt skissande ihop alla funktioner och krav på sittplatser. Stationsloungens funktion motsvarar flygplatsloungen med möjlighet att koppla av, arbeta och hålla möten i enskilda konferensrum. Lokalen rymmer fem zoner: reception, mat och dryck, mötesrum, avkoppling samt arbetsplatser. Kombinationen rekreation, möten och effektivitet utan att tappa i omsorg och serviceanda ställde höga krav på organiseringen och utformningen. Det var dessutom viktigt att utrymmena kändes trivsamma både med många och med få besökare. Parallellt med inredningsuppdraget, arbetade Identity Works med Jernhusens nya visuella identitet.

Våra projekt