-

Haninge C kommunhuset

BUTIKER OCH BANK MED NY FASAD

I de nedre våningarna av det fd kommunhuset i Haninge Centrum har drygt 3000 m2 butiks- och kontorslokaler moderniserats. Projektet möjliggjordes efter en 3D-fastighetsbildning av byggnaden. Merparten av huset konverteras till studentbostäder i PEABs regi, men de nedre våningarna kunde efter försäljning till Grosvenor, som redan ägde resten av handelsplatsen, införlivas i centrum och med en renovering och uppfräschning av fasaderna bli en integrerad del av handelsmiljön. Förutom butikerna omfattade uppdraget även projektering av kontorslokaler för Swedbank.

Vi har flyttat butiksfasaden en bit ut i kundgatan och på så sätt har inte bara den uthyrningsbara ytan ökats utan vi det blev också ett kostnadseffektivt sätt att höja det kommersiella uttrycket samtidigt som den befintliga kontorsfasaden i stort kunde behållas. Vi har arbetat med en enkel och sammanhållen materialpalett för kontorsfasadytorna och bankkontorets entré ; sträckmetall, keramiska plattor och trä, som både spelar mot den befintliga centrummiljöns uttryck och samtidigt adderar något nytt.

Våra projekt