-

Kv Sågen, HORNSTULL

HORNSTULL KONTOR

Som ett led i utvecklingen av det nya stadsdelscentrumet i Hornstull har befintliga kontorsytor i Kv Bulten 19 och Kv Sågen 19 uppdaterats.

Projektet består av ca 9000 kvm kontorsyta. I Kv Sågen 19, som är helt färdigställt, har vi ansvarat för den exteriöra utformningen av kontorshuset samt utformningen av handelsdelarna.

Projektet blev nominerat till ROT-priset 2009. I Kv Bulten består arbetet till största delen av interiöra förändringar. Den befintliga fasaden behålles i sin helhet, dock tillkommer nya kontorsytor i en tillbyggnad på Borgargatan.

Våra projekt