-

HORNSTULL tunnelbana

HORNSTULL T-BANEUPPGÅNG

SL har en vision om att öka utbudet av handel och service i kollektivtrafiken. Biljetthallen vid Hornstull byggs om för att möta önskemålen om en modern mötesplats. För resenärerna innebär det mer service och handel i anslutning till biljetthallen.

Ombyggnader i tunnelbanan är tekniskt komplexa projekt. Stor vikt har lagt vid att få en transparent och ljus resandemiljö.

Våra projekt