-

ICA Farsta

UTBYGGNAD I FARSTA

Genom ett parallellt uppdrag 2011 fick vi förmånen att vidareutveckla planen att bygga ut Farsta Centrum mot Farstavägen med en nybyggnad på Karlandaplan, en tidigare parkeringsplats. Den nya byggnaden kopplar på det befintliga Medborgarhuset och kommer att innehålla en stor mataffär med tillhörande parkering i två våningar.

Med utgångspunkt i det befintliga Farsta Centrum och dess specifika 50-tals arkitektur vill vi skapa en ny byggnad med en unik fasad i samma anda. Vid sidan av utökade ytor för handel är målet är att skapa en levande plats och en ny entré till Farsta Centrum.

Våra projekt