-

IKEA KUNGENS KURVA

NY ENTRÉ

Vårt uppdrag för IKEA vid kungens kurva var att formge huvudentréns stora hall. Ombyggnaden av varuhuset ritades av FFNS i Helsingborg medan vår uppgift var att ta fram en bärande idé för entréhallen och att samordna entréns funktioner till en överblickbar och representativ entré för IKEAs mest välkända varuhus i norden. Principen vi tillgrep var att föreslå ett nytt inre rum med egen karaktär i en projekterad volymen på gränsen mellan parkeringen, det befintliga varuhuset och de nybyggda delen. Ett koncept som följdes och genomfördes till återinvigningen hösten 2001.

Våra projekt