-

Iso Omena – Metro Extension, Esbo

Ett vinnande förslag

Köpcentrumet Iso Omena utgör mittpunkten i stadsdelen Mattby i Esbo, väster om Helsingfors. I samband med utbyggnaden av tunnelbanan och en ny busstation har centrum utvidgats. När det är fullt utbyggt kommer det att vara ett av Finlands största köpcentrum med ca 100 000kvm uthyrningsbar yta med över 200 butiker, ett omfattande restaurangutbud, bibliotek, vårdcentral och biograf.

Redan i slutet av 2008 utlyste Esbo kommun en developer-tävling för markområdet söder om centrum. Tävlingen avsåg rätten att exploatera marken ovanför en ny tunnelbanestation och bussterminal. Vårt förslag på uppdrag av Citycon ledde till en delad vinst med NCC.

Esbo kommun ville se en kombination av förslagen och ett samarbete mellan entreprenören, NCC, och den långsiktiga ägaren, Citycon. Under 2010 hade pusselbitarna fallit på plats i ett gemensamt utvecklingsbolag och arbetet med projektet satte igång på riktigt.

Arbetet har utförts i samarbete med Helsingforsarkitekterna Arkkitehtitoimisto HKP. Vårt uppdrag omfattar primärt masterplan, designmanual och gestaltning av de kommersiella ytorna ner i minsta detalj.

I augusti 2016 invigdes den första etappen, den andra etappen – Iso Omena Markkinakatu Extension – är planerad att öppna under våren 2017.

Våra projekt