-

JERNHUSEN HK

SPONTANA MÖTESPLATSER

Konceptutveckling och inredning av Jernhusens kontor i Kungsbrohuset. Konceptet innefattar reception, lounge, mötesrum och personalkök. En integrerad receptionsdisk och loungemöbel bildar en välkomnande och spontan mötesplats. Mötesrummen har alla en unik möblering och grafik. Vi har under projektet samarbetat med Identity Works som gjort den grafiska profilen för Jernhusen.

Våra projekt