-

Stockholms Central – Sittyta

Modern tradition

Jernhusen ville optimera och utöka sittytan i den södra delen av Centralhallen på Stockholms Centralstation. Vi fick uppdraget att vidareutveckla väntarealer för Jernhusen.

I samarbete med Green Furniture utvecklades och designades bänken Nova C with Backrest, med utgångspunkt i Jernhusens behov, men för produktion även för en bredare marknad. För Jernhusens räkning krävdes en bänk i trä som skulle kunna användas i många olika typer av väntmiljöer. För att få ett sammanhållet intryck tog vi fram varianter av samma bänk, så att den går att få både som handikappanpassad och vanlig. Och dessutom, genom att ribborna inte ligger på tvärs utan är vertikalställda, kan bänken fås rak, rund eller organiskt formad, vilket ökar användningsområdet. Specifikt för Centralhallens sittyta gjordes ribborna i betsad ek i samma nyans som i Centralhallens äldre dörrpartier. Vi designade bänken i runda former, med sittplatser både på in- och utsida, för att optimera antalet sittplatser, men även för att knyta samman sittarealen med den historiska fontän, som står som en central cirkulär skulptur i mitten av sittytan. Bänkarna är inte fastsatta i golvet, utan knäpps ihop med ett speciellt knäppband. Städning, underhåll och drift har varit viktiga delar i utvecklandet av bänken, liksom de estetiska värdena och ett miljömässigt hållbart produktionsätt.

Våra projekt