-

Stockholms Central – Väntsal

En oas

Väntsalen ligger i Stockholms Centralstation på plan 2, och symboliserar en ny generation väntsal/sittmiljö med Jernhusen som avsändare. Målbilden har varit att skapa en annorlunda och avslappnande väntsalsupplevelse. Gröna växter och livskraft har varit ledord, och platsen går under namnet ”Oasen”. Tanken är att resenärerna erbjuds en avstressande plats, med en stor levande växtvägg i rummets blickfång, som också ger luften en bra syresättning. Växtväggen designade vi i samarbete med Greenworks och innehåller 400 plantor som växer i små hängande fickor. Satsningen med att bygga en stor levande växtvägg i ett publikt obevakat utrymme, som är öppet nästan dygnet runt, visade sig vara rätt. Väntsalen fick ett varmt mottagande, är välanvänd och hittills har inga växter stulits och den har heller aldrig vandaliserats.

Rummet är organiserat för att skapa olika nischer och olika möjligheter att sitta. De miljövänliga trämöblerna är specialtillverkade och framtagna i samarbete med Green Furniture. Träribborna är i olika träslag: björk, ek, valnöt och svartbetsad poppel. Bänkarnas utformning ger en möjlighet att enkelt kunna byta ut en ribba eller två vid behov, utan att det påverkar helheten. För att ytterligare förstärka upplevelsen av ”oas” finns ljudduschar på två ställen i salen med ljud från naturen. Totalt finns det plats för omkring 25 personer.

Ut mot stationsplanets gångstråk skapade vi en ”rumslig skylt” i form av ett stort träd i Jernhusens mönster och färgkoder. Trädet signalerar platsen och tydliggör avsändaren. Det var viktigt att få fram att det finns en tanke och en omsorg om resenärerna och att detta inte är en anonym plats.

Våra projekt