-

KUNGSBRON

FÄRGGLAD CITYFÖRNYELSE

Runt Stockholms centralstation pågår en omfattande cityförnyelse. Som en del i detta har NCC uppfört ett kontorshus över och längs järnvägsspåren i hörnet Kungsbron/Östra Järnvägsgatan nära Norra Bantorget. Projektet påbörjades med en annan arkitekt. Men när projektet pågått en tid, valde NCC Property Development att vända sig till Wester+elsner för att ge arkitekturen ett mer kontemporärt uttryck. Styrande för Wester+ Elsner som designansvariga arkitekter för byggnaden blev den redan tidigare projekterade konstruktionen och en strikt detaljplan.

I arkitekturen har fasaderna har fått olika överlappande uttryck. Mot Kungsbron och centralbangården svarta stålfasader med starkt färgade fönsternischer som ger byggnaden olika utseende beroende på vilken vinkel man ser den ifrån. Mot Östra Järnvägsgatan användes mer traditionella material som puts och sten med en fri fönstersättning. Byggnaden stod klar i december 2009.

Våra projekt