-

Kungsgatan Stockholm

Under omvandling

I ett unikt samverkansprojekt förenas över 10 olika fastighetsägare för att arbeta mot en gemensam vision, att lyfta Kungsgatan till en trygg, levande och innehållsrik destination.

Wester + Elsner jobbar tillsammans med Fabege för att förverkliga den visionen i deras fastigheter. Med utgångspunkt i de stora historiska kvaliteter som byggnaderna har, renoverar och förnyar vi gatuplanet för att möta samtida högt ställda krav hos både hyresgäst, besökare och förbipasserande.

Våra projekt