-

KUNGSTRAPPAN, stockholm

EN NY LÄNK I CITY

Kungstrappan är namnet på ett projekt med två huvudmotiv – skapandet av en ny förbindelse mellan Kungsgatan och Regeringsgatan i centrala Stockholm, samt en total ombyggnad av en kontorsfastighet med utrymme för fler och större butiker och moderna attraktiva kontor. Förbindelsen, döpt till Kungstrappan, annonseras i gaturummet av projektets mest spektakulära inslag, en tillbyggnad på Regeringsgatan utförd helt i glas.

Våra projekt