-

Nordstan Kvarter 4

förenkla och förtydliga

Uppdraget i Kvarter 4 var att ge fasaderna ett enhetligt och strukturerat uttryck för att synas bättre i Nordstans kommersiella brus och gynna handeln. Kvarterets ombyggnad har skett i två etapper.

Målet var att förtydliga det kommersiella uttrycket och bearbeta fastighetens betydelsefulla hörnlägen. Projektet innebar att den horisontella fasadindelningen togs bort och ersattes av ett mer vertikalt uttryck i form av tvåvåningshöga portaler. Portalerna fick en övre del i form av en lysande textil skylt, som löste problemet med skyltfönster på det övre planet som inte fungerade på grund av blänk från taklanterninerna. För att lyfta handeln i kvarteret gjordes en omstrukturering av butikslokalerna i syfte att öka intensiteten av aktörer på längre fasadsträckor.

Idén var att öka skalan på butiksfasadernas uttryck och skyltar, för en bättre synlighet och ett renare uttryck. Wester + Elsner Arkitekter har arbetat med gedigna material, marmor och rostfritt stål, och valt ett helhetsgrepp som ramar in och ”lugnar ner” miljön och lyfter fram butikerna.

Våra projekt