-

KV STUTEN, Stockholm

KVARTERET STUTEN

I anslutning till projektet Kungstrappan har större delarna av kvarteret Stuten i centrala Stockholm förnyats. Fastigheten mitt på Oxtorgsgatan är en den sista etappen i av förädlingen där kontoren rustats med ny teknik och modern standard. Utvändigt introducerades ett för Sverige unikt uttryck i den träklädda fasaden bestående av fasadskivor klädda med äkta träfaner.

Våra projekt