-

MIO BUTIKER

MIO

I arbetet med Mios exteriöra identitet har vi gemensamt tagit fram en handfull byggstenar att arbeta med. Tanken är att de kan användas i olika omfattning och på olika sätt för att skapa igenkänning trots varierande fysiska förutsättningar i vitt skilda lägen. Dessa lägen har, med få undantag, fram till och med etableringen i Stockholms City varit i tätorternas ytterkant.

Arbetet med Mios butik vid Sveavägen i Stockholm har inneburit nya utmaningar i form av ett klassiskt innerstadsbutiksläge med andra och nya kundbeteenden utanför dörren. I arbetet Mios exteriöra identitet har även en ny skyltmanual med nya möjligheter till kommunikation och variation i skala tagits fram. För Mios City-butik har en helt ny skylttyp i form av Mios logotype i soffstorlek tagits fram. Välkommen in för att provsitta!

Våra projekt