-

MJÖLKKILSKOBBEN

SOMMARHUS

Uppgiften var att skapa ett modernt fritidsboende på en liten kobbe i skärgården. Det resulterade i flera små hus med välstuderade utblickar och sköna uterum. Särskild omsorg lades på samspelet mellan innerum och uterum. Köket gjordes till en centralpunkt där man kan överblicka hela kobben.

Våra projekt