-

Mobilia Torget

Välkomnande miljö året om

W+E fick under våren 2018 uppdraget att ta fram ett koncept för ”familjens torg” i hjärtat av Mobilia. När det nya Torghuset står klart blir kopplingarna mellan Mobilias olika delar tydligare och torget, som blir kvarterets mitt, bidrar till en än mer levande och attraktiv stadsmiljö.

Uppdraget var att ta fram en designidé för utomhustorget med målsättning att tillföra ytterligare värde till platsen. Utgångspunkten låg i värdeord som folklighet, variation, kontraster, lekfullhet, värme, mysighet, hållbarhet och shoppingpuls.

Vår designidé var att arbeta med hela stråket genom kvarteret och skapa lekfulla och välkomnande miljöer för hela familjen som fungerar året runt, dag som kväll. Konceptet kännetecknas av mönster på mark, stämningsskapande belysning, färgglada lekytor, gott om sittplatser i form av serveringar och soltrappor samt plats för torghandel och foodtrucks. Materialpaletten består bl.a. av cortén, tegel, trä och grönska.

Våra projekt