-

Mobilia Torghuset

En uppgraderad galleriagång

Mitt i kvarteret, som utgör Mobilia i Malmö, pågår arbetet med en ny- och tillbyggnad, Mobilia Torghuset, på ca 13 500 kvadratmeter uthyrbar area. Här skapas ytor för handel, bostäder, restauranger och kulturverksamhet.

W+E fick under våren 2018 uppdraget att utforma interiören för galleriagången i det nya Torghuset. Tanken med förslaget är att besökarna skall känna rötterna från det tidigare Mobilia, samtidigt som denne får en helt ny och uppgraderad upplevelse.

Vår design kännetecknas av en mjukt industriell känsla med inspiration från tegel- och textila mönster. Materialpaletten består av betong, rå aluminium, trä och tegel. Belysningen har också varit en viktig komponent för att skapa variation och värme genom kundstråket.

Våra projekt