-

MQ HUVUDKONTOR

PLATS FÖR KREATIVITET

Efter att i många år ha arbetat med MQs butiker fick vi förtroendet att även utforma ett nytt huvudkontor för MQ då man flyttade från Borås till Göteborg. Den textila röda tråden binder samman modeföretagets administrativa och kreativa delar i två plan. Textilateljéer, sociala ytor och funktionella arbetsplatser samsas i en traditionell kontorsplan där det lekfulla och kreativa alltid får plats. Det gamla Hasselbladshuset med utsikt över Göteborgs operahus välkomnar besökare och medarbetare sedan april 2008.

Våra projekt