-

PROJEKTBRICKOR

MÖNSTER

Till minne av våra större genomförda byggprojekt tar vi fram en bricka med ett motiv eller mönster som vi använt oss av i byggnaden. Brickorna delar vi ut internt till de som deltagit i projektet. Vi delar också ut ett litet antal brickor till externa nyckelpersoner som deltagit i projektet. Brickorna används också på vårt kontor, och det har efterhand blivit en fin samling.

Våra projekt