-

Scandinavian Xpo

Hotell och mässhallar

Eurostop Arlanda utvecklas till en internationell arena för möten och mässor! Scandinavian Xpo slår upp dörrarna 2020 och kommer att innehålla nya mässhallar, konferenslokaler och hotell. Stockholmsregionen har Europas starkaste tillväxt och rankas i internationella sammanhang som en av världens mest attraktiva städer. Områdets nya mötes- och eventarena kommer att tillföra den internationella flygplatsen Arlanda och storstadsregionen Stockholm-Uppsala möjligheter och kapacitet för stora mässor, konferenser, kongresser och event.

Projektet omfattar två mässhallar och tillhörande entré-, inlastnings- och biytor samt nybyggnation av ett hotell om ca 200 rum med tillhörande konferens-, lobby- och receptionsytor. Anläggningen kommer även att inhysa flera restauranger. Fastighetens exteriör ses över i samband med övrig byggnation och avslutningsvis renoveras befintlig hotell om ca 220 rum.
Projektet genomförs med kvarsittande hyresgäster i fastighetens södra del samt i befintligt hotell.

Våra projekt