-

Skansen 18

Handel + hotell = sant

Skansen 28 är en fastighet i centrala Stockholm som sträcker sig från Brunkebergstorg ner till Drottninggatan, och gränsar mot Vattugatan. Hotellbyggnaden i fastigheten Skansen 18 uppfördes 1968-70 som ett provisoriskt riksdagshotell.

I samband med att hotellet nu byggs om och till har Wester+Elsner fått i uppdrag av Stena fastigheter att utveckla butiksvåningarna till dess fulla potential. Det innebär omdisposition och skapande av nya handelsytor, men också anpassning av fasaderna både mot Drottninggatan och Vattugatan, för att svara upp mot dels moderna handelskrav på visibilitet och profilering, men också för att stärka södra Drottninggatan som handelsdestination och samtidigt medverka i stadens ambition att stärka Vattugatan som ett attraktivt gångstråk mellan Drottninggatan och Brunkebergstorg.

Vi har gett fasaden mot Drottninggatan ett tydligt tvåvåningsmotiv, som förstärker det kommersiella uttrycket. Mot Vattugatan har vi öppnat upp fasaden i mest möjliga mån för att göra Vattugatan till en attraktivare och tryggare plats i staden. I vårt uppdrag ingår också arbetet med uthyrningsassistans.

Våra projekt