-

UPPLANDS MOTOR AKALLA

SERVICE MED KVALITÉ

Bilanläggningen ligger på en starkt sluttande tomt med ett fantastiskt läge vid E4 mellan Stockholm och Arlanda. Anläggningens huvudgrepp är två glasade byggnader med stora utskjutande tak och en tung sockel i mörk granit. Parkeringen framför huvudbyggnaderna är terrasserad på tre olika nivåer med sedumslänter emellan. Interiört har de olika bilmärkena- Volvo, Ford och Renault, egna tydliga delar i huset. Centralt finns även cafe och eventyta med stor takhöjd och lanterniner. Verkstaden är speciellt genomarbetad med hög kvalitet i design, ljusbearbetning och material.

“From my perspective, you have a reason to be very proud of your operation. It´s amongst the best I´ve seen anywhere in the world.”
Doug Speck, marknadschef VCC

Våra projekt