Logo Meny

Nu stärker vi upp båda våra kontor

Nu växlar Wester+Elsner arkitekter upp ordentligt. Den nya Göteborgsfilialen som öppnades 2018, kommer att fyrdubbla sin personalstyrka inom de kommande åren. Även i Stockholm utökas arbetslaget med två nya talanger. Målet är att bidra med ännu mer positiv stadslivsutveckling i Sverige och i resten av Norden.

– Jag har haft koll på Wester+Elsner arkitekter under åren och delar deras syn på arkitektur. Vi ska bygga levande städer och se till så att våra miljöer fungerar bra för invånarna. Givetvis med bibehållen ekonomi i projekten, säger Per Norberg, arkitekt med gedigen bakgrund inom retail och stadsutveckling och med hela Skandinavien som arbetsfält.

När Per i fjol fick veta att Wester+Elsner arkitekter skulle öppna en filial i Göteborg blev han glatt överraskad och nyfiken – och nu tillträder han alltså som en av kontorets två nya ansvariga arkitekter.

Den andra är Johanna Nordstrand, som just har avslutat en tjänst som samordnande projektchef för utvecklingen av Nya Hovås, en helt ny stadsdel i Göteborg.

– Det har varit en fantastisk erfarenhet som jag kan ha stort nytta av när jag nu återvänder till den traditionella arkitektbranschen. Jag har fått bättre förståelse för våra kunders verklighet och hur man kan skruva på saker så att de får en bra affär, samtidigt som det gagnar utvecklingen av en mixad och levande miljö, säger hon.

Tillsammans kommer Per Norberg och Johanna Nordstrand nu att fortsätta bygga upp en arbetsgrupp som kan ta sig an små och stora projekt, inte minst i Västergötland och Bohuslän.

– Vi vill utveckla Wester+Elsners Göteborgskontor i samma goda anda som man har etablerat i Stockholm under de gångna tjugo åren. Vårt jobb handlar om att skapa mänskliga miljöer med många olika funktioner. Men här vill vi gärna vara med och hjälpa till i ännu tidigare skeden. Göteborgs pilotprojekt med aktörsdrivna detaljplaner innebär att vi kan vara med och scouta efter platser med goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter som vi sedan föreslår till fastighetsägarna, säger Johanna.

Både Johanna Nordstrand och Per Norberg beskriver atmosfären hos Wester+Elsner arkitekter som avslappnad och varm, ja rent av göteborgsk. Den stämningen vill de bygga vidare på, när de nu anställer allt fler medarbetare:

– Vi är fyra personer nu, ett embryo. Inom de närmaste två åren kommer vi att fyrdubbla styrkan, så att vi kan ta oss an flera av de spännande projekt som är på gång här lokalt, men också på andra platser, säger Per.

Sex nya medarbetare och ett uppdaterat utseende

De fyra nya medarbetare som från och med i höst befolkar Göteborgskontoret är Per Norberg, Johanna Nordstrand, Peter C Nilsson och Mattias Dahlberg. Fler arkitekter och ingenjörer rekryteras allt eftersom. I Stockholm har personalstyrkan nyligen berikats med Yalda Boozari Bergström och Karolina Hygert. Wester+Elsner arkitekter har också uppdaterat sitt utseende och publicerat en ny webbplats.

Fotnot: Detta är ett pressmeddelande. Om du vill se det i sin helhet med tillhörande pressbilder, kan du besöka vårt pressrum.

Publicerad: 20 juni, 2019