Barents Center

Ett gränslöst projekt

Stadsutveckling på gränsen mellan Sverige och Finland

Konceptet bestod av en centrumanläggning med handel, kontor, multiarena, gymnasieskola, restauranger, biograf, konferens, hotell, samt en parkeringsanläggning både ovan- och under mark. Olika aktiviteter skulle samsas och överlappa varandra över dygnet med ett unikt innehåll i sitt sammanhang. Utformningen gjordes för att skapa synergier och samutnyttjande av olika ytor i byggnaderna. Projektet är inte förverkligat, då beställaren drog sig ur sitt engagemang med kommunen.

 

 

Barents Center kommer att erbjuda nya möjligheter för detaljhandelns utveckling och därmed stärka HaparandaTornios position på den regionala marknaden.”

Med sitt läge längst in i Bottenviken, på gränsen mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Tornio en gränsöverskridande tvillingstad. HaparandaTornio är idag en av Sveriges främsta gränshandelsplatser. IKEA etablerade sig här 2006, vilket i hög grad har medverkat till den goda handelsutvecklingen. Området har över 14 miljoner gränspasseringar per år. Upptagningsområdet är geografisk utbrett, då det saknas andra handelsplatser i närheten. En resa på 30 mil för att handla eller besöka ett event är inte ovanligt. Kundunderlaget finns både på finska och svenska sidan och Barents Center har hög förväntad försäljningssiffra. Det primära och sekundära upptagningsområdet beräknas ha ett underlag på ca 130 000 invånare. Till HaparandaTornio reser även en hel del ryska och norska turister.

Den planerade centrumanläggningens bruttoyta uppgick till ca 120 000 m2. Parkeringsanläggningen dimensionerades för ca 1 100 bilar fördelade på ett parkeringshus i norr med markparkering och 3 p-däck samt ett parkeringsgarage under mark. Handel i två plan skulle hysa ca 70 butiker, serveringar och service om totalt ca 30 000 m2. Detta fördelades på två huskroppar, norr respektive söder om ett publikt gångstråk. Ett tredje plan innehöll biograf, gymnasieskola för ca 250 elever, samt kontorslokaler. En egen huskropp skulle utgöra en multiarena för allsvensk ishockey och evenemang för upptill 4 500 personer. Intill planerades dessutom ett 20 våningar högt hotell på gränsen mellan Sverige och Finland med byggnadsvolym i båda länderna.

Användning Handelsplats
Plats Haparanda
Byggår ej utfört
Beställare Concent
Kontaktperson Fredrik Rosell