Centrumfastigheter x 7

Utveckling och förädling av sju centrumfastigheter

Wester+Elsner arkitekter har fått förtroendet från NIAM och Cavendo att utveckla deras gemensamma portfölj av centrumfastigheter.

Det började med att en tidigare samarbetspartner rekommenderade NIAM och Cavendo att jobba med Wester+Elsner arkitekter. Inledningsvis handlade uppdraget enbart om att utveckla och förnya Haninge Centrum, men det utvecklades snabbt till att omfatta hela portföljen av centrumfastigheter.

“Det är ett otroligt bra samarbete i projekten där kunden värdesätter våra initiativ, vår analys och vår specifika kompetens” säger Ola Larsson, arkitekt, delägare och kundansvarig på Wester+Elsner arkitekter.

“Vi var lite kaxiga under det första mötet och gick rakt på sak med att belysa befintliga problem och trycka på potentialen som finns i Haninge Centrum. Ett problem som vi tidigt identifierade där är att en rulltrappa i södra änden var byggd i helt fel riktning, vilket stoppade upp hela kundflödet. Så genom att rulltrappan nu vridits 90 grader öppnar det upp många fler möjligheter för centrumets fortsatta utveckling”.

Totalt handlar det om fem centrum runt om Stockholm, ett i Bålsta och ett i centrala Gävle där uppdraget går ut på att arbeta med utvecklingsplaner i olika skalor, anpassningar för gamla och nya hyresgäster och allmän förädling och modernisering. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i uppdraget är drygt 175 000 kvadratmeter.

Ombyggnaden av Haninge centrum har påbörjats, nya hyresgäster som bland annat Medfit har hunnit flytta in och Clas Ohlsson har flyttat till nya lokaler inom centrumet. I flera av de andra anläggingarna har nya hyresgäster tillkommit i anpassade lokaler, till exempel Normal som öppnat i både Tumba, Bålsta och Nian.

Mia Berlin är leasing manager på Novier och en av dem som hanterar uthyrningen av lokalerna. Hon berättar att intresset från hyresgästerna är positivt. Precis som Ola Larsson upplever hon samarbetet i teamet som smidigt och målinriktat:
“The sky is the limit! Arkitekterna bjuder på ett stort engagemang i att förnya och förbättra dessa centrum. De är jättebra på att leverera visioner och förslag till alternativa lösningar. Dessutom är de närvarande i alla dialoger och visar stor flexibilitet i sitt arbetssätt”.

Användning Centrumfastigheter
Plats Stockholmsområdet, Bålsta och Gävle
Byggår Pågående
Beställare NIAM/Cavendo
Kontaktperson Ola Larsson