Kattvikskajen, Hudiksvall

Boende på kajkanten

Kattvikskajen är en del av Hudiksvalls stadsutveckling, ett nytt grönt grannskap i kontakt med vattnet. Efter att ha vunnit en arkitekttävling som kommunen höll i arbetar Wester+Elsner just nu med utvecklingen av kvarter F, bostadshus vid det nya området Kattviken.

Projektet tar hänsyn till tre olika skalor: staden, kvarteret och bostadsenheterna. Volymen, fasaderna och materialvalet svarar på dessa tre skalor. Blockens utformning runt en semi-offentlig innergård gör det möjligt för alla bostäder att få solljus och utsikt över vattnet och samtidigt få lite avskildhet från staden. Byggnadshöjderna, placeringen av balkonger och taklandskapet svarar mot samma kriterier.

I bottenvåningen av kvarteret finns gemensamma faciliteter för de boende, möjligheter till lokaler och ett parkeringsgarage i souterräng som höjer innergården från gatunivå så att den har en mer privat karaktär.

Gestaltningen av kvarterets fasader har olika karaktär utåt sett och in mot gården, vilket ger en rik och dynamiskt arkitektur. Fönster och balkonger bidrar också till denna variation. Materialen på de exteriöra fasaderna är olika sorters trä och tegel, medan materialen i de inre fasaderna domineras av trä för att bidra till en ljusare och varmare atmosfär.

Användning Bostäder
Plats Hudiksvall
Byggår 2020
Beställare Granola
Kontaktperson Christian Merkel