Kvarteret Valparaiso

Stadsutveckling

Från hamn till stad.

Vi har, inom ramarna för en markanvisning, arbetat med stadsutveckling och handelsstrategier i Kv. Valparaiso, i Värtahamnen. Projektet planeras för kontor och kommersiella ytor men även bostäder kan tillkomma om nuvarande bullerregler förändras. Projektet ingår i Stockholms Stads fördjupade program för Södra Värtahamnen 2012.

Våra riktlinjer är stad och hamn i samverkan med högt ställda krav på miljö och hållbarhet. I Valparaiso skall handelsplatsen vara en del av en attraktiv stadsmiljö som lever året och dygnet runt. Platsen har spännande förutsättningar med sin levande hamn i skärningspunkten mellan utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och Gärdet. Vasastan och Lidingö ligger bara ett stenkast bort och kollektivtrafiken byggs ut med spårväg som får en hållplats vid huvudentrén till handelsplatsen.

Användning Masterplan för en multi-use stadsdel, stadsutveckling
Plats Södra Värtahamnen, Stockholm
Byggår -
Beställare NCC Property Development
Kontaktperson Ola Larsson & Fredrik Elsner