Mobilia

Välkomnande miljö året om, ute och inne

W+E fick uppdraget att ta fram ett koncept för torget och utemiljön i hjärtat av Mobilia, i Malmö. När det nya Torghuset står klart blir kopplingarna mellan Mobilias olika delar tydligare genom vår gestaltning av de publika interiörerna. Torget, som tydligare ska bli kvarterets hjärta, bidrar till ett än mer levande och attraktivt stadsdelscentrum i Malmö.

“Familjens torg”
Vårt uppdrag var att ta fram en designidé för utomhustorget med målsättning att tillföra ytterligare värde till platsen. Förslaget utgick bland annat från begreppen folklighet, variation, lekfullhet, värme, hållbarhet och shoppingpuls. Vår idé var att arbeta med hela stråket genom kvarteret och skapa fler olika lekfulla och välkomnande miljöer för hela familjen som fungerar året runt, dag som kväll. Konceptet kännetecknas av mönster på mark, stämningsskapande belysning, färgglada lekytor, gott om sittplatser i form av serveringar och soltrappor samt plats för torghandel och foodtrucks. Materialpaletten består bl.a. av cortén, tegel, trä och grönska.

 

En uppgraderad galleriamiljö
Mitt i Mobiliakvarteret uppförs Torghuset, en ny- och tillbyggnad på ca 13 500 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på bostäder, handel, restauranger och kulturverksamhet.

Vårt uppdrag har varit att utforma den publika interiören och galleriagången i byggnaden. Förslaget kopplar till rötterna från den historiska textilindustrin och det gamla Mobilia, men i ny och uppgraderad form. Gestaltningen kännetecknas av en mjukt industriell känsla med inspiration från tegel- och textila mönster. Materialpaletten består av betong, rå aluminium, trä och tegel. Belysningen har också varit en viktig komponent för att skapa variation och värme genom kundstråket.

I nästa steg kommer den nya gestaltningen i bearbetad form även att genomföras i den äldre delen av Mobilia för att på så sätt knyta ihop de olika delarna till en modern helhet, med kopplingar till platsens historia.

Användning Utomhustorg, galleria
Plats Mobilia, Malmö
Byggår Pågående
Beställare Atrium Ljungberg
Kontaktperson Ola Larsson och Maria Mauléon Rappe