Logo Meny

Mobilia

Välkomnande miljö året om

W+E fick under våren 2018 uppdraget att ta fram ett koncept för ”familjens torg” i hjärtat av Mobilia. När det nya Torghuset står klart blir kopplingarna mellan Mobilias olika delar tydligare och torget, som blir kvarterets mitt, bidrar till en än mer levande och attraktiv stadsmiljö.

Uppdraget var att ta fram en designidé för utomhustorget med målsättning att tillföra ytterligare värde till platsen. Utgångspunkten låg i värdeord som folklighet, variation, kontraster, lekfullhet, värme, mysighet, hållbarhet och shoppingpuls.

Vår designidé var att arbeta med hela stråket genom kvarteret och skapa lekfulla och välkomnande miljöer för hela familjen som fungerar året runt, dag som kväll. Konceptet kännetecknas av mönster på mark, stämningsskapande belysning, färgglada lekytor, gott om sittplatser i form av serveringar och soltrappor samt plats för torghandel och foodtrucks. Materialpaletten består bl.a. av cortén, tegel, trä och grönska.

En uppgraderad galleriagång
Mitt i kvarteret, som utgör Mobilia i Malmö, pågår arbetet med en ny- och tillbyggnad, Mobilia Torghuset, på ca 13 500 kvadratmeter uthyrbar area. Här skapas ytor för handel, bostäder, restauranger och kulturverksamhet.

W+E fick under våren 2018 uppdraget att utforma interiören för galleriagången i det nya Torghuset. Tanken med förslaget är att besökarna skall känna rötterna från det tidigare Mobilia, samtidigt som denne får en helt ny och uppgraderad upplevelse.

Vår design kännetecknas av en mjukt industriell känsla med inspiration från tegel- och textila mönster. Materialpaletten består av betong, rå aluminium, trä och tegel. Belysningen har också varit en viktig komponent för att skapa variation och värme genom kundstråket.

Användning Utomhustorg, galleria
Plats Mobilia, Malmö
Byggår 2018-2019
Beställare Atrium Ljungberg
Kontaktperson Ola.Larsson och Maria Mauléon Rappe
Tillbaka till projekt