Nordstan Fyran

FÖRENKLA OCH FÖRTYDLIGA

Uppdraget i Kvarter 4 var att ge fasaderna ett enhetligt och strukturerat uttryck för att synas bättre i Nordstans kommersiella brus och gynna handeln. Kvarterets ombyggnad har skett i två etapper.

Målet var att förtydliga det kommersiella uttrycket och bearbeta fastighetens betydelsefulla hörnlägen. Projektet innebar att den horisontella fasadindelningen togs bort och ersattes av ett mer vertikalt uttryck i form av tvåvåningshöga portaler. Portalerna fick en övre del i form av en lysande textil skylt, som löste problemet med skyltfönster på det övre planet som inte fungerade på grund av blänk från taklanterninerna. För att lyfta handeln i kvarteret gjordes en omstrukturering av butikslokalerna i syfte att öka intensiteten av aktörer på längre fasadsträckor.

Idén var att öka skalan på butiksfasadernas uttryck och skyltar, för en bättre synlighet och ett renare uttryck. Wester+Elsner arkitekter har arbetat med gedigna material, marmor och rostfritt stål, och valt ett helhetsgrepp som ramar in och ”lugnar ner” miljön och lyfter fram butikerna.

Användning Handelsplats
Plats Nordstan, Göteborg
Byggår 2012-2013, 2015-2016
Beställare AMF Fastigheter, Hufvudstaden
Kontaktperson Anna Du Rietz