Wester+Elsner arkitekter skriver under arkitektuppropet

Nyligen nådde uppropet ”Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency” till Sverige. Wester+Elsner arkitekter skriver under eftersom opinionen behövs för att skapa nödvändiga förändringar.

För att möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser, krävs ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Det är budskapet i uppropet som många svenska arkitektkontor undertecknat under den gångna veckan.

– Klimatrörelsen har momentum och en tipping point kan vara inom räckhåll. Vår byggda miljö påverkar klimatet under hela sin livscykel. Vi måste bygga så hållbart vi bara kan och utveckla metoder, modeller och material som fungerar. Vi har inte råd med något annat. Samverkan kan bli den katalysator som eldar på den processen. Och det måste ske nu! säger Anna Du Rietz, kontorschef på Wester+Elsner arkitekter.

Läs hela uppropet här:
https://se.architectsdeclare.com

Publicerad: 9 October, 2019