-

Om oss

VILKA ÄR WESTER+ELSNER ARKITEKTER?

Wester + Elsner Arkitekter startades 1998 av Lars Wester och Fredrik Elsner. Idag är vi sju delägare och närmare 60 medarbetare. Vi verkar för närvarande i Sverige, Norge, Finland och Estland, med bas i Stockholm och Göteborg.

Med rötterna i vår unika kunskap inom det kommersiella området och vad som skapar liv i staden, arbetar vi med allt ifrån den lilla skalan i inredning till större stadsutvecklingsprojekt inkluderande både handel, bostäder, arbetsplatser, kultur och en mängd annat i ett gemensamt sammanhang.

VISION

Vår vision är att Wester + Elsner arkitekter, tack vare unik kompetens, hög servicegrad och stort engagemang ska vara det självklara valet som arkitekt för projekt som syftar till att utveckla staden, mötesplatser och såväl kommersiella- som publikintensiva miljöer.

Vår mission är att Wester + Elsner Arkitekter ska utforma platser för möten och stadsliv som på ett hållbart sätt bidrar i samhällsutvecklingen samtidigt som de är attraktiva och inspirerande för brukarna och en god affär för våra kunder.

black-plus

ARBETSFÄLT

Vårt arbetsområde sträcker sig från den känsliga detaljskalan i inredningsprojekt över såväl mindre som större fastighetsprojekt till stadsutvecklingsprojekt. Alla med inriktning på kommersiella miljöer och mötesplatser.

Inom handelsområdet utformar vi såväl butiker som köpcentrum, gallerior och kombinerade projekt i stadsmiljö. Vi medverkar också inom kommunikationssektorn genom att utforma miljöer för kollektivtrafiken och integrera dem i sitt sammanhang.

Lokaler för service- och kulturområdet är idag naturliga delar i både kommersiella miljöer och mötesplatsprojekt. Vi utformar lokaler för dessa verksamheter så att de blir tillgängliga, attraktiva och frekventerade platser.

UPPDRAGSGIVARE

Vi arbetar med arkitektur i alla skalor. Vid utformning av inredningsprojekt är våra uppdragsgivare oftast detaljister med stor närhet till konsumenterna, slutkunderna. Fastighetsprojekten utförs för både privata fastighetsbolag och till institutionella fastighetsbolag. Projekt som sedan nyttjas av ”kundernas kunder ”.

I stadsutvecklingsprojekten vägs alla samhällsintressen ihop för att forma en komplett helhet. Vi bidrar med vår specialistkompetens kring stadsutveckling, flöden och platser för möten.

Uppdragsportföljen består konstant av ett antal projekt av stadsbyggnadskaraktär, ett antal handels-och mötesplatsprojekt och ett antal mindre fastighetsprojekt i centrala lägen. Till detta kommer inredningsuppdrag och även privata uppdrag.

ARBETSSÄTT

För oss är arkitektur det samlande ordet för funktion, flöden, teknik, ekonomi och gestaltning. Vår kreativa process utgår alltid från flöden, beteenden, ekonomi, nytta, livet mellan husen och i byggnaderna kring vilket vi formar gestaltningen.

Detta kännetecknas av våra medarbetares stora engagemang och genuina entusiasm, prestigelösa uppträdande och höga servicenivå. Till detta kommer en bred kunskap och stor idérikedom. Detta paras med vårt företags unika samlade kunskap, kompetens, strukturerade och välutvecklade arbetsmetoder.

Vissa av våra projekt är stora, komplexa och utsträckta över lång tid. Andra är små, intrikata och med korta tidplaner. Vi arbetar gärna med både små och stora projekt, med snabba insatser såväl som med långa processer.

LEDORD

Vårt sätt att arbeta har ett förhållningssätt som ständigt för projekten framåt. Därför har vi valt följande ledord som skall känneteckna oss: kunniga – kreativa – engagerade – lyhörda.