-

Danderyds Centrum

OMFATTANDE FÖRNYELSEPROJEKT

Nu pågår förvandlingen av klassiska Mörby Centrum till det nya och moderna Danderyds Centrum. Centrumet utökas med 18 000 kvadratmeter butiksyta till en total yta på cirka 36 000 kvadratmeter, och i det nya köpcentrumet kommer det rymmas cirka 130 butiker.

Det är Skandia Fastigheter som äger och ansvarar för om- och tillbyggnaden av Mörby centrum, som förutom det nya centrumet även kommer få två nya kontorshus med en total tillkommande yta på cirka 35 000 kvadratmeter. Därutöver ett parkeringshus med cirka 550 parkeringsplatser och en 70 meter lång skyway som förbinder över E18.

Planen är att nya Danderyds Centrum, skall stå klart 2022, men köpcentrumet kommer att hållas öppet som vanligt under hela byggprojektet.

Ansvariga arkitekter för alla projektdelar är Wester+Elsner arkitekter.

Wester+Elsner har arbetat med projektet sedan det påbörjades år 2012, och vår roll är att tillsammans med Skandia Fastigheter utveckla hela centrumområdet.

Projektet är ett stadsutvecklingsprojekt som kommer göra Mörby Centrum till något helt annat än vad det är idag. Utifrån de ramar och förutsättningar som finns bygger vi stad och stadsliv här som kommer påverka invånarna positivt i Danderyd.

Våra projekt