-

KISTA NYA BIBLIOTEK

VÄRLDENS BÄSTA BIBLIOTEK 2015

Kista Nya Bibliotek har vunnit det internationella priset Public Library of the Year Award 2015 som stiftats av den danska Kulturstyrelsen. Översatt utdrag ur motiveringen:

”Valet av det vinnande biblioteket baseras på bibliotekets tydliga syfte och medvetna lek med yta och teknologi. Det är en plats där det analoga möter det digitala och där rum skapats i rummet. Arkitekturen är lekfull utan att rikta sig till en bestämd åldersgrupp, och de arkitektoniska lösningarna gör biblioteket extremt flexibelt.”

Biblioteket har även tilldelats fackförbundets DIK utmärkelse Årets bibliotek 2015 med följande utdrag ur juryns motivering:

”Sammantaget framstår Kista bibliotek som ett inbjudande bibliotek mitt i lokalsamhället, öppet för alla invånare med olika och skiftande behov och önskemål.”

Kista bibliotek och Kista Galleria hade under lång tid fört diskussioner om att flytta in biblioteket i gallerian. Biblioteket låg tidigare på Kista torg. Efter ett antal olika idéskisser om olika placering i gallerian kom man överens om en lokal på övre plan mitt i gallerian. Förutsättningarna var mycket bra. Här fanns ett stort rum som vände sig både mot kundgatan och Modeboulevarden, samt mot gallerians östra och södra fasad. En oanvänd gård mot kontorshusen glasades in och skapade ett ljust atrium där huvudentrén placerades. I entrérummet finns stora specialdesignade möbler så som en ”hängmattemöbel” (som vetter ut mot Modeboulevarden) samt tre mobila utställningsboxar för digital konst.

Idén för planen bygger på ett stort öppet rum på ca. 2400 m2. Istället för att dela upp avdelningarna med traditionella väggar placerades ett antal individuella boxar i rummet, där varje box tillhör en specifik avdelning. Genom form, material och kulör får dessa boxar sin egen karaktär som också fungerar som vägvisare i biblioteket. Det första besökaren möter i entrén är den gula ”pergolaboxen” där man både kan låna datorer och ha digital utbildning, den här boxen ska manifestera ”det digitala biblioteket”. I den centrala boxen arbetar bibliotekarierna och denna öppna box gör att deras arbete blir transparent samtidigt som de själva får en god överblick av alla bibliotekets delar. Elever och studenter kan låna tysta studieceller, både för enskilt arbete men även för grupper upp till 8 personer. Längst ner i avdelningen för studerande finns en stor föreläsningssal med en fasad i glas från golv till tak. Det finns en scen för 50 personer placerad centralt i biblioteket. Om det blir fullt under ett event livesänds det på väggar och skärmar runt omkring i biblioteket. På så vis kan alla vara med. Till avdelningen för skönlitteratur finns en box helt klädd i böcker. Barnavdelningen har en egen box där det målas, drejas och produceras tecknad film. I den gamla lokalen huserade en 5D biograf som nu har blivit ett helt ljudisolerat rum i biblioteket. Där finns en green-screen, 3D-printer, samt inspelningsmöjligheter för både film, musik och radio.

I fasaden skapades två stora burspråk med glas från golv till tak samt ett antal avlånga fönster där man både kan sitta och ligga. Burspråkens nischer är klädda med bakmålat glas i en klar orange kulör som lyser när solen ligger på. Nischerna ger stark karaktär åt både bibliotekets insida och utsida, där utsidan blir iögonfallande både från tunnelbanan och gatan. Projektets framgång beror mycket på det exemplariska samarbetet mellan arkitekt och beställare enligt ansvarig arkitekt Johan Bejne. Från dag 1 har man haft kontinuerliga avstämningar och skissmöten där alla som varit delaktiga har fått bidra med sin expertis.

 

Våra projekt