Liljeholmen utveckling

Liljeholmen – från spårområde till levande stadsdel

Succén Liljeholmstorget får en fortsättning. Drygt 10 år efter öppnandet av Liljeholmstorgets galleria slipar ägaren Citycon knivarna för att ta ett nytt utvecklingssteg på platsen. På deras uppdrag fortsätter nu Wester+Elsner arkitekter att arbeta med stadslivet i Liljeholmen. I samarbete med Reflex arkitekter, Topia landskapsarkitekter och Ettelva arkitekter, skapar vi en ny dynamisk mötesplats på det sista öppna spårområdet.

Handelsplatsen var redan 2009 ett tidigt exempel på en mångfasetterad mötesplats där kommunikation, handel, service, rekreation, mat, vård, hälsa, boende och arbetande möts i det moderna stadsbyggandet. Det som vi på Wester+Elsner tillsammans med våra beställare menar är framtiden. Det nya projektet innebär en överdäckning av tunnelbanespåren som möjliggör en utveckling av såväl handelsplatsen som hotell, handel, restauranger, vård, kultur, kontor och inte minst omkring 120 nya lägenheter med utsikt över Trekantssjön. Inom några år kommer en ny stadsmiljö växa fram där spårområdet och parkeringsplatser finns idag.

Projektet, som Citycon kallar RE: Liljeholmen, kopplar ihop Nybohovsbacken med Liljeholmstorget med ett helt nytt inomhusstråk. Även Liljeholmstorget kommer att bli en mer inbjudande plats med bättre kontakt till grönområdena i Trekantsparken och sjön. Platsen skall vara till för alla, inte minst för de som redan bor och verkar i området och de som kommer att göra det i framtiden. I dag när man närmar sig området kring torget , särskilt från parksidan så möts man av stängsel, spårområden och teknikbyggnader. Det är det projektet syftar till att bygga bort nu – att läka samman stad, park och skapa en levande stadsdel.

Läs mer om projektet på Citycons och Stockholms Stads hemsidor – länkar:

https://reliljeholmen.se/

https://vaxer.stockholm/projekt/utveckling-av-liljeholmens-centrum/

Bildmaterial och dess innehåll är framarbetat för Citycon, genom Wester+Elsner arkitekter, Reflex arkitekter, Ettelva arkitekter och Topia landskapsarkitekter. Renderade bilder TMRW.

Visionsbild torget. Rendering TMRW
Visionsbild från Trekantsparken. Rendering TMRW
Användning Stadsdelscentrum
Plats Liljeholmen
Byggår -
Beställare Citycon