-

SERGELGÅNGEN

FRÅN GÅNG TILL GALLERIA

Som en fortsättning på Sergels Torg förlängdes det underjordiska butiksstråket på 70-talet ända bort till NK. Miljön präglades av sina hårt slitna ytskikt och sitt dåliga klimat. I ett samarbete mellan Stockholms Stad och kringliggande fastighetsägare genomfördes under 2003-2004 en omfattande upprustning av butiksstråket. Med nya ytmaterial, sänkt golvnivå, nya butiksfasader och en ny belysning har området blivit en attraktiv handelsplats med samma status som området ovan mark. Stråket har även fått ett inomhusklimat så att karaktären av “galleria” förstärks. Ett tekniskt komplicerat byggprojekt i samarbete med många aktörer.

Våra projekt