Fredrik Elsner

Nu rivs gångbroarna i Västerås – en ny epok inleds i stadens utveckling

Genom rivningen av gångbroarna över Västerås centrala gator, får stadslivet på gatunivå en ny chans att blomstra. Den omfattande omdaningen som Klövern och Wester+Elsner i dialog med Västerås stad började arbeta med för tre år sedan, börjar nu på allvar märkas i stadsbilden.

– I Västerås arbetar vi dels med att binda ihop stadskärnan med Mälaren – dels med att ge tillbaka centrum till fotgängarna. Vi vänder tillbaka trafikhierarkin från 60-talet, där bilarna stod högst i rang, förklarar Fredrik Elsner, vd på Wester+Elsner arkitekter.

Variation och mångfald
Gångtunnlar och gångbroar har visserligen tagit människor från punkt A till punkt B i skydd från väder och vind, men det har skett på bekostnad av folklivet på gatunivån, menar han. Därför vänder man nu verksamheterna utåt mot gatan och skapar levande bottenvåningar med fotgängaren i fokus.

– Ju mer rörelse på gatorna, ju tryggare kommer det att kännas i Västerås. Under modernismen gick mycket ut på att separera olika funktioner i stadsrummet, i dag vill vi hellre skapa variation och mångfald, se till så att människor möts. Man behöver kollidera med varandra ibland – det är en del av vårt urbana liv, säger han.

Urgammal handelsstad
Västerås har under sin över tusenåriga historia genomgått flera stora stadsomvandlingar. Den tekniska industrin satte sin tydliga prägel på staden från 1800-talets mitt och begränsade invånarnas tillgång till Mälaren, medan modernismen på 60-talet innebar storskaliga rivningar i centrum. Flera av byggnaderna från den tiden har dock hög arkitektonisk kvalitet, påpekar Fredrik Elsner.

– Vi arbetar med beställare som är historiskt ansvarsfulla och samtidigt mycket visionära. Vi är helt överens om att inte inte kasta ut barnet med badvattnet. Vägen framåt är att behålla det som fungerat bra genom tidsåldrarna, men också att våga vidareutveckla platsen så att den passar dagens och morgondagens invånare.

Mälarporten och Kvarteret Sigurd
I Västerås pågår även den storskaliga utvecklingen av området Mälarporten där den gamla industrimarken och hamnen blir en blandad stadsdel med en tydlig relation till stadskärnan. Länken mellan den gamla och den nya staden går via ett nytt Resecentrum ritat av Bjarke Ingels Group på uppdrag av kommunen och Järnhusen. I direkt anslutning ritar Wester+Elsner arkitekter kvarteret Sigurd på uppdrag av Klövern.

Fredrik Elsner är förtjust i den gamla industriestetiken på platsen:

– På andra sidan spåret finns otroligt fin tegelarkitektur från ASEA-tiden. I Sigurd bygger vi in en kommentar till det genom att använda tegel och cortenstål, material med samma slags äkthet och taktilitet. Färgskalan går från terrakotta till grafit, berättar han.

Invånarnas behov
Omdaningen av Västerås har ett tydligt syfte – att tillgodose invånarnas olika behov. I centrum handlar det bland annat om att öka andelen bostäder och skapa närhet till allt man kan tänkas behöva i livet – service, utbildning, kultur, vård, handel och arbetsplatser – från små co-working-miljöer till större sammanhängande kontor. Genom att bygga till, bygga om och bygga nytt skapar man möjligheter för ett betydligt större centruminnehåll och nya upplåtelseformer.

– Vi går mot en mer organisk, diversifierad och hållbar stad som kan fortsätta att förändras över tid, avslutar Fredrik Elsner.

Läs mer om våra projekt i Västerås
Kvarteret Loke 24
Fler beskrivningar av Västeråsprojekt tillkommer löpande.

Om Klövern
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Klövern är ett dotterbolag till Corem Property Group. Läs mer på www.klovern.se och www.corem.se.

Foto:
Bilderna från Västerås: arkitekten Björn Westerholm
Bild på Fredrik Elsner: Mats Bäcker

Publicerad: 17 November, 2021