Kvarteret Loke 24 i Västerås

Kvarteret Loke 24 i Västerås

Först ut av Klöverns satsningar på Västerås stadskärna är kvarteret Loke. Närmare bestämt sydöstra hörnet av kvarteret. Ett stort första steg av flera satsningar i Västerås City.

Kvarteret Loke 24 är en del i handelsplatsen Gallerian som tills nu sträckt sig genom kvarteret i tre plan. Ombyggnaden som är en del i en ny övergripande strategi för city innebär en ökad satsning på gatuplanet och staden med förnyat flöde och ny pampig entré i hörnet Kopparbergsvägen-Stora gatan. Befintliga gångbroar till grannfastigheter över de omgivande gatorna rivs, huset får helt nya fasader från topp till tå, och området berikas med en rejäl satsning på vård, fler arbetsplatser och service.

Västerås är en av Sveriges äldsta städer, landets sjätte största tätort som växer så det knakar. Vid årsskiftet 21/22 blir Västerås dessutom universitetsstad då Mälardalens Högskola uppgraderas till universitet. På ett övergripande plan kan man säga att utvecklingen sker i tre stadsdelar; omvandlingen av stadskärnan, förtätningen och omställningen av östra delen av staden (från verksamhetsområden till blandstad) och slutligen den nya staden vid vattnet, Mälarporten (tidigare hamn och industriområden), dit också Resecentrum räknas.

Kartbild över utvecklingsområden i Västerås

Våra uppdrag för Klövern ingår i omvandling av framförallt södra stadskärnan, ”CBD”, och utveckling av kv Sigurd i området söder om Resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten.

Tillsammans med Klövern arbetar vi med att måla upp en ny vision för hela södra city, med syftet att återskapa en levande stadskärna. En enorm satsning med målet att gjuta nytt liv i området, med ett bredare mer diversifierat innehåll, koncentrerade flöden och levande bottenvåningar i basen. Konkret spänner våra olika uppdrag från små hyresgästskisser ”här och nu”, till stora ombyggnadsprojekt närmaste åren och nya detaljplaner.

Om Klövern
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Klövern är ett dotterbolag till Corem Property Group. Läs mer på www.klovern.se och www.corem.se.

 

Uppdraget Stadsutveckling, handel och kontor
Plats Kopparbergsvägen/Stora Gatan, Västerås
Beställare Klövern
Byggår 2021-
Kontaktperson Björn Westerholm