Danderyds Centrum

Omfattande förnyelseprojekt.

Nu pågår förvandlingen av klassiska Mörby Centrum till det nya och moderna Danderyds Centrum. Centrumet utökas med 18 000 kvadratmeter butiksyta till en total yta på cirka 36 000 kvadratmeter, och i det nya köpcentrumet kommer det rymmas cirka 130 butiker.

Byggnad Danderyds centrum

Den främsta utmaningen är att utveckla vad det framtida Danderyds centrum skall vara. Med sitt bra kommunikationsläge innehållande bl.a. tunnelbana, E18 och bussar och funktion som kommun/stadsdelscentrum finns de flesta grundförutsättningar på plats på att skapa ett levande stadslivscentrum med rätt lösning, samtidigt som detaljplanen är en utmaning.

Det framtida Danderyds centrums utsträckta schema med tillflöde av besökare främst i bottenvåningens mitt har gett en lösning med vertikal cirkulation, från denna punkt.

Till skillnad från dagens introverta och slitna Mörby centrum skall också nya Danderyds centrum utvecklas till ett extrovert byggnadskomplex med ett rikt utbud. Delarna mot Golfvägen och torget kommer vara öppna med restauranger och folkliv.

I lösningen ligger också vad stadsdelscentrumet programmeras med för slags innehåll och i vilka proportioner – ett pågående stadslivsutvecklingsarbete.

Översiktsbild

Skandia Fastigheter (dåvarande Diligentia), vände sig till Wester+Elsner för att få en ”second opinion” på ett förslag till ny disposition av kundflöden och en ny lastdocka för ett framtida omdisponerat Mörby centrum – det som skall utvecklas till Danderyds centrum.

Vårt svar på frågan ledde till ett längre – och pågående – engagemang i Danderyds centrum.

Det är ett jätteprojekt som består av många delprojekt, parallellt med att Danderyds kommun utvecklar omgivande kvarter och miljö.

Utvecklingen sker inom ramen för en detaljplan som tillkom innan vårt engagemang, genom en av kommunen utlyst detaljplanetävling 2008. Denna detaljplan är ganska specifik i den övergripande gestaltningen och anger en ca 400 meter lång och längs E18 utsträckt byggnad.

Det större uppdraget är att i samarbete med Skandia Fastigheter utveckla stadsdelscentrumet till en bra helhet, med butiker, restauranger vård, kontor och koppling till kollektivtrafik och E18.

Projektet innehåller både ombyggnad av befintligt Mörby centrum och nybyggnad av nya delar, såsom kontorsbyggnader, mer handel och arbetsplatser, kommuncentrum, lastdockor, torgpaviljong, garage, ett parkeringshus samt en gångbro över E18.

Helheten bedöms i nuläget stå klar någon gång 2023-2025.

Några delar är redan uppförda, som södra kontorshuset och ett nytt parkeringshus. Dessa kan man läsa mer om som separata projekt.

bibliotek
danderyds_centrum_inne
Användning Butiker, service, kollektivtrafik, kontor, p-husStadsdelscentrum med handel, parkering, lastlogistik, kommuncentrum, arbetsplatser och kontor.
Plats Danderyds Centrum, Danderyd
Byggår 2017-
Beställare Skandia Fastigheter
Kontaktperson Fredrik Elsner och Ivar Kandell