Danderyds Centrum

Omfattande förnyelseprojekt

Nu pågår förvandlingen av klassiska Mörby Centrum till det nya och moderna Danderyds Centrum. Centrumet utökas med 18 000 kvadratmeter butiksyta till en total yta på cirka 36 000 kvadratmeter, och i det nya köpcentrumet kommer det rymmas cirka 130 butiker.

Byggnad Danderyds centrum

Skandia Fastigheter (dåvarande Diligentia), vände sig till Wester+Elsner arkitekter för att få en ”second opinion” på ett förslag till ny struktur av kundflöden och en ny lastdocka för ett framtida Mörby centrum – det som skall utvecklas till Danderyds Centrum.

Vårt svar på frågan ledde till ett längre – och pågående – engagemang i Danderyds centrum.

Detta är ett jätteprojekt som består av många delprojekt. Parallellt utvecklar Danderyds kommun omgivande kvarter och miljö.

Utvecklingen sker inom ramen för en detaljplan som tillkom innan vårt engagemang inleddes, genom en av kommunen utlyst detaljplanetävling 2008. Detaljplanen anger projektets volym till en ca 400 meter lång och längs E18 utsträckt byggnad, och är ganska specifik i den övergripande gestaltningen.

 

 

Översiktsbild

Projektets kärna är ett skolexempel på stadslivsutvecklingsarbete. Den främsta utmaningen ligger i att programmera det framtida Danderyds centrum rätt och optimalt. Med sitt mycket goda kommunikationsläge – här finns tunnelbana, busstation och den omedelbara närheten till E18 – och en roll att fylla som som kommun-/stadsdelscentrum, finns utmärkta grundförutsättningar på plats för att skapa ett levande stadslivscentrum.

Det framtida Danderyds centrums utsträckta schema med sitt tillflöde av besökare främst i bottenvåningens mitt har gett en lösning med vertikal cirkulation, från denna punkt.

Till skillnad från dagens introverta och slitna Mörby centrum ska det nya Danderyds Centrum utvecklas till ett extrovert byggnadskomplex med ett rikt och varierat utbud. Centrumet kommer att vända sig ut mot omgivningarna bland annat mot Golfvägen och torget med öppna restauranger och folkliv.

 

Helhetsuppdraget innebär att i samarbete med Skandia Fastigheter utveckla stadsdelscentrumet till en bra helhet, med butiker, restauranger, vård, kontor och en effektiv koppling till kollektivtrafik och E18.

Projektet innehåller både ombyggnad av befintligt Mörby centrum och nybyggnad av flera delar, såsom kontorsbyggnader, ytterligare handel och arbetsplatser, kommuncentrum, lastdockor, torgpaviljong, garage, parkeringshus samt en gångbro över E18.

Helheten bedöms i nuläget stå klar någon gång 2023-2025.

Några delprojekt är redan uppförda, som södra kontorshuset och ett nytt parkeringshus.

bibliotek
danderyds_centrum_inne
Användning Stadsdelscentrum med handel, service, parkering, kollektivtrafik, kommuncentrum, och arbetsplatser
Plats Danderyds Centrum, Danderyd
Byggår 2017-
Beställare Skandia Fastigheter
Kontaktperson Fredrik Elsner och Ivar Kandell