Folkoperan

Dramatik och logik.

På en opera blir lokalerna automatiskt en del av besökarens konstupplevelse. Det får gärna andas dramatik, samtidigt som det fungerar väl rent logistiskt. Wester+Elsner arkitekter hade glädjen att hjälpa Folkoperan ombyggnationen som invigdes 2012.

Publikströmmar.

Första steget i en längre plan var att få till de publika utrymmena utom salongen. Folkoperan är en privat opera i Stockholm, inrymd i en gammal biograf. Utrymmena och ekonomin är begränsad – att publiken trivs och känner sig välkommen är centralt.

För att få till publikflödena i pauserna och innan föreställning, där väldigt många kommer samtidigt och skall betjänas, gäller det att förstå sambanden och hur strömmarna kan styras.

Lösningen var en omdisponering av både försäljningsställen och toaletternas placering. Publikströmmarna kunde på så sätt styras så att alla delar av foajéerna befolkades och köerna minskade till ett minimum. Arrangemang för att kunna använda foajéerna för framträdanden löstes också. Vi valde att jobba med en dramatisk färgsättning genomgående i rött, vitt och svart. De klassiska teaterfärgerna – kärleken, döden och oskulden.

Hösten 2012 öppnade åter Folkoperan med Maskeradbalen av Verdi.

 

Biograf från 1927.

Wester+Elsner arkitekter fick 2009, efter en parallell skiss, uppdraget att utveckla och renovera Folkoperans lokaler i den gamla biografen Garbio från 1927. Uppdraget var dels att göra en längre hållbar utvecklingsplan som var hållbar över tid, och dels att omedelbart ta tag i de yttre publika delarna som foajéer och toaletter.

Lokalerna var mycket nedgångna, de publika toaletterna för få och trasiga. Pausförsäljningen sköttes från garderoben och fungerade inte tillfredställande. Tillägg och kulörer från 80-talet utstrålade inte det Folkoperan vill. Dåliga flöden för publikströmmar och kallt klimat vintertid var andra utmaningar.

Användning Opera
Plats Hornsgatan, Stockholm
Byggår 2012
Beställare Folkoperan
Kontaktperson Ivar Kandell