Folkoperan

Dramatik och logik.

I ett operahus blir lokalerna automatiskt en del av besökarens konstupplevelse. De får gärna andas dramatik, samtidigt som de måste fungera väl rent logistiskt. Wester+Elsner arkitekter hade glädjen att hjälpa Folkoperan med ombyggnationen som invigdes 2012.

Biograf från 1927.

Wester+Elsner arkitekter fick 2009, efter en parallell skiss, uppdraget att utveckla och renovera det privat operahuset Folkoperans lokaler inrymda i den gamla biografen Garbio från 1927.

Lokalerna var mycket nedgångna. De publika toaletterna för få och trasiga. Pausförsäljningen sköttes från garderoben och fungerade inte tillfredställande. Tillägg och kulörer från 80-talet utstrålade inte det Folkoperan ville. Dåliga flöden för publikströmmar och kallt klimat vintertid var andra utmaningar.

Uppdraget bestod dels i att göra en långsiktig utvecklingsplan, och dels i att omedelbart förbättra miljö, klimat, struktur och flöden i de yttre publika delarna som foajéer och toaletter.

Operahusets utrymmen och ekonomi var begränsad. Kärnan i uppdraget var att få publiken att trivas och känna sig välkommen.

 

Publikströmmar.

För att få till publikflödena i pauserna och innan föreställning, där väldigt många anländer samtidigt och skall betjänas, gäller det att förstå sambanden och hur strömmarna kan styras.

Lösningen var en omdisponering av både försäljningsställen och toaletternas antal och placering. Publikströmmarna kunde på så sätt styras så att alla delar av foajéerna befolkades och köerna minskade till ett minimum. Arrangemang för att kunna använda foajéerna för framträdanden löstes också.

Vi valde att i ytskikt och möblering jobba med en dramatisk färgsättning genomgående i de klassiska teaterfärgerna rött, vitt och svart – kärleken, oskulden och döden.

Hösten 2012 återinvigdes Folkoperan med föreställningen Maskeradbalen av Verdi.

Användning Opera
Plats Hornsgatan, Stockholm
Byggår 2012
Beställare Folkoperan
Kontaktperson Ivar Kandell